Back to Top

Met een "Doel" voor ogen!

History

Een korte geschiedenis van “sv Doeltreffers”

De vereniging werd op 31 mei 1991 opgericht in de toenmalige RK ULO-school Maria te Nieuwenhagen. Deze oprichting kwam tot stand doordat de toenmalige oprichters de schietsport in Zuid-Limburg, en in Landgraaf/Parkstad in het bijzonder, op een meer professionele manier wilden gaan beoefenen.

De Lucht en Kleinkaliber schietsport zijn niets voor Olympische disciplines. Met deze gedachte in het achterhoofd werden hiertoe in de statuten dan ook de volgende regels opgenomen: - S.v. “Doeltreffers” zal haar leden in de gelegenheid stellen de schietsport te beoefenen en - zij zullen dit doen door middel van het geven van instructie, het houden van oefeningen, wedstrijden en andere geoorloofde middelenen die daartoe ter beschikking zijn. Met gezamenlijke krachten heeft men toen van de kelder in de ULO school Maria een volwaardige luchtschietsport en Kleinkaliber  accommodatie gemaakt. Tevens is deze accommodatie geschikt om de mindervalide sportschutter de schietsport te laten beoefenen.

Logo Doeltreffers Landgraaf

Het logo van de vereniging is gebaseerd op de Groene en Bruine kleur uit de toenmalig gebruikte kleuren uit de vlag van de gemeente Nieuwenhagen. In het ontwerp zijn verder een schutter en schietschijf geplaatst. 
Vlag toenmalige gemeente Nieuwenhagen
Herkenbaarheid vereniging aan buitenkant Schietsportaccommodatie:
Doeltreffers aan locatie